TK HL 5

TK HL 5

trasové vápno
Hydraulické vápno s obsahom 55% tubagTrassu na prípravu stavebných mált. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na spracovanie v dodanej forme. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Hydraulické vápno HL 5 podľa EN 459-1 Farba sivobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov