TKF

TKF

trasovo-vápenná škárovacia malta
Vápenná škárovacia malta s trasom. Určená na škárovanie muriva všetkých druhov. Na vnútorné i vonkajšie použitie. Varianta TKF/M vhodná na škárovanie koruny muriva, TKF/D drenážna varianta škárovacej malty.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 2,5, M 5 Výdatnosť: 18 - 21l/bal. Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov