TKM 5

TKM 5

trasovo-vápenná murovacia malta
Trasovo-vápenná murovacia malta určená na murovanie, škárovanie a kladenie predovšetkým prírodného kameňa, napr. tufového kameňa, pieskovca. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 5 Výdatnosť: cca 16 l/bal. Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov