Nachádzate sa tu:

TKP

produkt
trasovo-vápenná omietka

Trasovo-vápenná jadrová omietka na vnútorné i vonkajšie použitie.

EN 998-1, GP CS II
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm
Spotreba: cca 22 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
40 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: