TKP

TKP

trasovo-vápenná omietka
Trasovo-vápenná jadrová omietka na vnútorné i vonkajšie použitie.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-1, GP CS II Spotreba: cca 22 kg/m2/15 mm hr. vrstvy Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov