TKV-p

TKV-p

trasovo-vápenná výplňová malta
Trasovo-vápenná malta na vyplňovanie dutín muriva nízkym tlakom.
Zrnitosť: 0 mm, 0-1 mm, 0-2 mm Výdatnosť: cca 650 l z 1 tony suchej zmesi (podľa konzistencie a zrnitosti) Pevnosť v tlaku: 5 N/mm2 Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov