TWM

TWM

trasovo-vápenná murovacia malta
Trasovo-vápenná murovacia malta. Určená predovšetkým na murovanie a škárovanie kamenných a tehlových murovacích prvkov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Varianta TWM/M vhodná na murovanie koruny muriva.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 2,5, M 5 Obsah alkálií:
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov