Nachádzate sa tu:

TZ-o

produkt
trasový cement originál 40 L

Pucolánový cement s 40 % obsahom originálneho tubagTrassu. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

CEM IV/B (P) 32,5 N podľa EN 197
25 kg

Technický list: 
Vyhlásenie zhody: 
Karta bezpečnostných údajov: