TZ-o

TZ-o

trasový cement originál 40 L
Pucolánový cement s 40 % obsahom originálneho tubagTrassu. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
CEM IV/B (P) 32,5 N podľa EN 197 Farba svetlo sivobéžová
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov