Nachádzate sa tu:

TZ-s

produkt
trasový cement špeciál

Spojivo s 50 % originálneho tubagTrassu a špeciálnych prísad na kladenie prírodných kameňov a keramických dlažieb citlivých na pôsobenie vlhkosti a možnosť zafarbenia. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Špeciálny cement z CEM I 52,5 N podľa EN 197-1
25 kg

Technický list: 
Karta bezpečnostných údajov: