TZM 10

TZM 10

trasovo-cementová murovacia malta
Trasovo-cementová murovacia malta určená na murovanie, škárovanie a kladenie predovšetkým prírodného kameňa. Na vysoké prevádzkové zaťaženie. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm EN 998-2, M 10 Výdatnosť: cca 16 l/bal. Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov