TZP

TZP

trasovo-cementová omietka
Trasovo-cementová omietka na vnútorné i vonkajšie použitie. Vhodná na murivo zaťažované mechanicky a súčasne zaťažené pôsobením vlhkosti. Na zhotovenie soklových omietok.
Zrnitosť: 0-1 mm, 0-4 mm EN 998-1, GP CS IV Spotreba: cca 22 kg/m2/15 mm hr. vrstvy Farba sivá
Produkt je taktiež v kategorii: