TZV-p

TZV-p

trasovo-cementová výplňová malta
Trasovo-cementová malta na vyplňovanie dutín muriva nízkym tlakom.
Zrnitosť: 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm Výdatnosť: cca 650 l z 1 tony suchej zmesi (podľa konzistencie a zrnitosti) Pevnosť v tlaku: ≥ 10 N/mm2 Farba sivá
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov