Škárovacie malty

FL-F

vápenná škárovacia malta

TKF
trasovo-vápenná škárovacia malta
NHL-F
vápenná škárovacia malta
HSF
škárovacia malta s pórmi
P250
špeciálna malta na reštaurovanie kameňov
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta