Trasové spojivá a prímesi

FL B 3,5
Zmesové vápno
TK HL 5
trasové vápno
TM
trasová múčka
TZ-o
trasový cement originál 40 L
TZ-r
trasový cement rapid
TZ-s
trasový cement špeciál