Omietky

HKP
vápenná omietka
NHL-P
vápenná omietka
FLP-L FL

vápenná ľahčená omietka

TKP
trasovo-vápenná omietka
TKP-L
trasovo-vápenná ľahčená omietka
HSP-L
jadrová omietka s pórmi
VSP
trasový prednástrek
TKP-wta
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
TKS-wta
trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka
TK-FRP
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť
TZP

trasovo-cementová omietka

UNI-FS (dříve MFR)

vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád

RSP
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka
TMK
trasovo-vápenná klíma omietka