Murovacie malty

NHL-M
vápenná murovacia malta
FL-M
vápenná murovacia malta
TKM 5

trasovo-vápenná murovacia malta

TWM

trasovo-vápenná murovacia malta

TZM 10
trasovo-cementová murovacia malta
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta