AFM

AFM

vápenno-cementová stierková omietka

Vápenno-cementová stierková omietka na opravy starých omietkových vrstiev. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–0,6 mm
GP CS II, EN 998-1
Spotreba: cca 7 kg/m2/5 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov