Minerálne omietky a stierky

TZP

trasovo-cementová omietka

MDS

minerálna rýchlozrejúca utesňovacia stierka proti vzlínajúcej a tlakovej vode

MSP

utesňovacia omietka proti vlhkosti a vode