Kontaktné mostíky, ochranná impregnácia

FHI

ochranná impregnácia škár a dlažieb

TNH rapid

rýchlotvrdnúci kontaktný mostík s prísadou trasu

TNH flex

kontaktný mostík s prísadou trasu