Sanácia – reštaurovanie prírodného kameňa

SEM

špeciálna malta na reštaurovanie prírodného kameňa