Trasové spojivá a prímesi

FL B 3,5

zmesové vápno

TK HL 5

trasové vápno

TM

trasová múčka

TZ-o

trasový cement originál 40 L

TZ-s

trasový cement špeciál