Škárovacie malty na murivo

FL-F

vápenná škárovacia malta

TKF

trasovo-vápenná škárovacia malta

NHL-F

vápenná škárovacia malta