Murovacie, pokládkové a škárovacie malty

NHL-M

vápenná murovacia malta

FL-M

vápenná murovacia malta

TKM 5

trasovo-vápenná murovacia malta

TWM

trasovo-vápenná murovacia malta

TZM 10

trasovo-cementová murovacia malta

TWM-s M 10

špeciálna trasovo‑cementová murovacia malta

NVL 300

malta s prísadou trasu na murovanie, kladenie a súčasné škárovanie kameňa

TZM 20

trasovo-cementová murovacia malta