Jemné omietky, štukové omietky, spevnenie podkladu

NHL-FP

vápenná štuková omietka

TKFP

trasovo-vápenná štuková omietka

KGL

jemný vápenný gletovací štuk

STU

rýchlotvrdnúca štuková malta na šambrány, rímsy, …

KSM

vápenný tenkovrstvový štuk

GTM

minerálna hĺbková penetrácia

AFM

vápenno-cementová stierková omietka