Sanačné omietky

TSP-VS

trasový systémový prednástrek

TSP-PG

trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka

TSP

trasovo-vápenná sanačná vrchná omietka

TK-FRP

trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť

TSP-E

trasovo-vápenná sanačná omietka jednovrstvová