Obnova hradu Krásna Hôrka

Spoločnosť quick-mix SK s.r.o. sa aktívne podieľa na rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka, ktorý je významnou národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Pôvodný hrad vznikol už v 13. storočí, tvorila ho hranolová veža a obytný palác so spoločným opevnením. Hrozba tureckého vpádu a boje o kráľovský trón prinútili Františka Bebeka v roku 1546 vybudovať nové opevnenie podľa projektov talianskeho architekta A. de Vedano. V roku 2012 však hrad postihol obrovský požiar, ktorý ho značne poškodil. V súčasnej dobe prebieha záchrana hradu, pričom na kompletné murovanie korunného muriva bude použitá murovacia malta z produktovej rady tubag.

Spoločnosť quick-mix SK s.r.o. sa aktívne podieľa na rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka, ktorý je významnou národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Pôvodný hrad vznikol už v 13. storočí, tvorila ho hranolová veža a obytný palác so spoločným opevnením. Hrozba tureckého vpádu a boje o kráľovský trón prinútili Františka Bebeka v roku 1546 vybudovať nové opevnenie podľa projektov talianskeho architekta A. de Vedano. V roku 2012 však hrad postihol obrovský požiar, ktorý ho značne poškodil. V súčasnej dobe prebieha záchrana hradu, pričom na kompletné murovanie korunného muriva bude použitá murovacia malta z produktovej rady tubag.