Prvý ročník seminárov Sanácie a reštaurovanie 2014

Vo februári a marci tohto roku usporiadala divízia tubag 1. ročník odborných seminárov, zameraných na rekonštrukcie a obnovu historických objektov v Českej republike a na Slovensku. Cieľom seminárov bolo predovšetkým sprostredkovať aktuálne informácie z prostredia rekonštrukcií pamiatok a poskytnúť priestor pre diskusiu. Toto všetko za prítomnosti a pomoci erudovaných odborníkov, ktorí sú s ochranou pamiatok dlhodobo spätí. Semináre sa konali v Košiciach, Bratislave, v Brne a Olomouci. Sme radi, že o návštevu seminárov bol veľký záujem. Zúčastnilo sa na nich viac ako 200 hostí.

Vo februári a marci tohto roku usporiadala divízia tubag 1. ročník odborných seminárov, zameraných na rekonštrukcie a obnovu historických objektov v Českej republike a na Slovensku. Cieľom seminárov bolo predovšetkým sprostredkovať aktuálne informácie z prostredia rekonštrukcií pamiatok a poskytnúť priestor pre diskusiu. Toto všetko za prítomnosti a pomoci erudovaných odborníkov, ktorí sú s ochranou pamiatok dlhodobo spätí. Semináre sa konali v Košiciach, Bratislave, v Brne a Olomouci. Sme radi, že o návštevu seminárov bol veľký záujem. Zúčastnilo sa na nich viac ako 200 hostí.

Na základe veľkého záujmu odbornej verejnosti o takéto podujatie, je pre nás signálom do budúcna, pokračovať v organizovaní takýchto seminárov v podobnej forme. V budúcom roku máme v pláne rozšíriť ponuku seminárov o ďalšie dve mestá u nás a v Českej republike.

 

Účastníkom ďakujeme za prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie stretnutie.