Semináre sanácie a reštaurovanie 2015

Divízia tubag spoločnosti quick-mix si Vás dovoľuje pozvať na druhý ročník série seminárov Sanácie a reštaurovanie 2015, ktoré sú primárne zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. Semináre sa budú konať v 6 mestách Českej republiky a na Slovensku a dotknú sa tradične diskutovaných tém a tiež predstavia novinky z oblasti technológii pre obnovu pamiatkových objektov. Prihlášky na nižšie uvedené semináre na Slovensku je možné posielať na adresu: m.bednarovsky@quick-mix.sk, v prípade záujmu o účasť na českých seminároch na adresu d.vybihal@quick-mix.cz.

Divízia tubag spoločnosti quick-mix si Vás dovoľuje pozvať na druhý ročník série seminárov Sanácie a reštaurovanie 2015, ktoré sú primárne zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. Semináre sa budú konať v 6 mestách Českej republiky a na Slovensku a dotknú sa tradične diskutovaných tém a tiež predstavia novinky z oblasti technológii pre obnovu pamiatkových objektov. Prihlášky na nižšie uvedené semináre na Slovensku je možné posielať na adresu: m.bednarovsky@quick-mix.sk, v prípade záujmu o účasť na českých seminároch na adresu d.vybihal@quick-mix.cz.

Bratislava 4.2.2015
Praha 5.2.2015
Olomouc 17.2.2015
Banská Bystrica 19.2.2015
Košice 5.3.2015
Ostrava 17.3.2015


4. 2. 2015, Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9, (GPS 48.153442, 17.166742), zaciatok o 9.00 hod.

 • prezentácia účastníkov
 • Martin Bednarovský quick-mix SK, spol. s r.o. - Úvodné slovo
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. - Sanácia severného viaduktu bratov Kleinovcov v Brne
 • Ing. Pavel Fára, CUBUS spol. s r.o. - Riziká pri sanácii vlhkých stavieb - Písecká brána v Prahe
 • malá prestávka - Obcerstvenie
 • Ing. arch. Peter Hudák - Kompletná pamiatková obnova vodárenskej veže v Palárikove
 • MgA. Josef Červinka - Návrh na reštaurovanie povrchov vonkajších omietok vily Tugendhat v Brne – transfér omietok
 • veľká prestávka - Obcerstvenie
 • Ing. Vladimír Kohút - Statické poruchy v súvislosti so sanáciami vlhkých murív
 • diskusia, ukončenie

Predpokladané ukoncenie semináru je o 14.00 hod.

 

19. 2. 2015, Banská Bystrica, Hotel ARCADE , Námestie SNP 5, (GPS  48.735212, 19.145368), začiatok o 9.00 hod.

 • prezentácia účastníkov                                                        
 • Martin Bednarovský quick-mix SK, spol. s r.o. - Úvodné slovo
 • Ing. arch. Peter Hudák - Kompletná pamiatková obnova vodárenskej veže v Palárikove.
 • Akad. mal. Jozef Dorica - Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici. Jej nové zaradenie v kontexte najstarších sakrálnych objektov  na Slovensku.                                                                 
 • malá prestávka - Občerstvenie
 • Ing. Vladimír Kohút - Statické poruchy v súvislosti so sanáciami vlhkých murív.
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. - Sanácia severného viaduktu bratov Kleinovcov v Brne.
 • veľká prestávka - Občerstvenie
 • Prof.RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - Sanačné omietky v pamiatkovej ochrane?
 • Mgr.art. Štefan Siváň, Mgr.art. Miroslav Janšto - Reštaurátorská obnova fasád budovy radnice v Moldave nad Bodvou (Štefan Siváň, Miroslav Janšto, Rudolf Boroš).
 • diskusia, ukončenie

 Predpokladané ukončenie semináru je o 14.00 hod..