Semináre sanácie a reštaurovanie 2016

Divízia tubag spoločnosti quick-mix, k.s. usporiada v termínoch 8.3.- 10.3.2016 tretí ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. V rámci Slovenskej republiky sa uskutočnia semináre v 3 mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Tohtoročnou témou seminárov nadväzujeme na ročníky minulé a zameriavame ich na najčastejšie sa vyskytujúce problémy – problematické časti fasád historických budov

Divízia tubag spoločnosti quick-mix, k.s. usporiada v termínoch 8.3.- 10.3.2016 tretí ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. V rámci Slovenskej republiky sa uskutočnia semináre v 3 mestách – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Tohtoročnou témou seminárov nadväzujeme na ročníky minulé a zameriavame ich na najčastejšie sa vyskytujúce problémy – problematické časti fasád historických budov

Dúfame, že semináre poskytnú priestor pre hodnotnú diskusiu s odborníkmi z odboru starostlivosti o historické budovy, ktorí budú rovnako ako v minulých ročníkoch hlavnými predstaviteľmi našich seminárov.

Program seminárov:

8.3.2016 Bratislava, Hotel SOREA Regia, Kráľovské údolie č.6

Prezencia Prezencia účastníkov
Ing.  Jiří Hradil, quick-mix, k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Úvodné slovo
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdiely minerálnych náterov pre historické objekty
Ing. Jozef Bako PhD., STAVRES, s.r.o. Tepelno-vlhkostné problémy sanácie historických budov
Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus, s.r.o. Tehlové rímsy – potencionálne nebezpečenstvo havárie
Ing. arch. Ivan Staník, KPÚ BA Niekoľko poznámok k problematickým častiam fasád historických budov
Doc. Ing. Eva Kráľová CSc, Fakulta architektúry  
Peter Prokeš, quick-mix, k.s. Použitie vápenných hydraulických malt na problematické partie fasád
Diskusia, rozlúčka  

 

9.3.2016 Banská Bystrica, Hotel Arcade, Námestie SNP č.5

Prezencia Prezencia účastníkov
Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o. Úvodné slovo
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdiely minerálnych náterov pre historické objekty
Ing. Pavel  Fára, CUBUS, s.r.o. Sanácia vlhkého muriva na pamiatkovo chránených budovách
Prof. RNDr Pavla Rovnaníková CSc, FAST VUT Brno Omietkové malty v podmienkach zaťažených mrazom a soľami
Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus, s.r.o. Tehlové rímsy – potencionálne nebezpečenstvo havárie
Peter Prokeš, quick-mix, k.s. Použitie vápenných hydraulických malt na problematické partie fasád
Diskusia, rozlúčka  

 

10.3.2016 Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta č.51

Prezencia Prezencia účastníkov
Ing.  Jiří Hradil, quick-mix, k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Úvodné slovo
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdiely minerálnych náterov pre historické objekty
Ing. Pavel  Fára, CUBUS, s.r.o. Opravy omietaných fasád pamiatkových objektov
Prof. RNDr Pavla Rovnaníková CSc, FAST VUT Brno Omietkové malty v podmienkach zaťažených mrazom a soľami
Ing. arch. Alena Hrabinská, KPÚ Košice Omietky a povrchové úpravy v obnovách NKP
Peter Prokeš, quick-mix, k.s. Použitie vápenných hydraulických malt na problematické partie fasád
Diskusia, rozlúčka  

 

Začiatok seminárov je v 9:00. Predpokladané ukončenie seminárov je v 14 hodín.
Rovnako ako v prípade predchádzajúcich ročníkov je vstup na seminár zadarmo.

Prihlášky môžete posielať na mail: l.novotny@quick-mix.sk, Mobil: 0908 999 447