Semináre sanácie a reštaurovanie 2018

Divízia tubag spoločnosti quick-mix organizuje v tomto roku už piaty ročník odborných seminárov, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukciu historických objektov.