APE

APE

Vysoko koncentrovaný čistiaci roztok na umývanie povrchov pokrytých riasami a plesňami.

Spotreba: cca 0,1–0,2 l/m2 podľa štruktúry podkladu a intenzity biocídneho napadnutia

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov