BD1K

BD1K

jednozložková bitúmenová stierka plnená polystyrénom

Jednozložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba: cca 1–4,8 l/m2 podľa spôsobu použitia

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov