BD2K

BD2K

dvojzložková bitúmenová stierka plnená vláknami

Dvojzložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba: cca 4–5,4 kg/m2 podľa spôsobu použitia

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch