BD2KW

BD2KW

dvojzložková bitúmenová stierka – spracovanie do -5 °C

Dvojzložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, plnená vláknami na spracovanie do -5 °C.

Spotreba: 4–5,4 kg podľa spôsobu použitia

Dokumenty
Technický list