BLD2K

BLD2K

dvojzložková bitúmenová stierka plnená polystyrénom a vláknami

Dvojzložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba: 1–4,4 l/m2 podľa spôsobu použitia

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch