FL B 3,5

FL B 3,5

zmesové vápno

FL B 3,5 Zmesové vápno na prípravu staveniskových mált. Obsahuje min. 25 % trasu, cca 35 % voľného vápna Ca (OH)2. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov a prefarbenia prírodných kameňov. Na spracovanie v dodanej forme. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zmesové vápno FL B 3,5 podľa EN 459-1
Spotreba podľa pomeru miešania s pieskom.
Pevnosť malty max. 2 N/mm2, po 90 dňoch.
Farba starobiela

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov