FL-M

FL-M

vápenná murovacia malta

Vápenná murovacia malta s obsahom zmesového vápna FL. Určená predovšetkým na rekonštrukcie kamenného a tehlového muriva. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Varianta FL-M/M vhodná na murovanie koruny muriva.

Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
Výdatnosť: cca 15 l/bal.
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov