FLP-L

FLP-L

vápenná ľahčená omietka

Vysoko výdatná vápenná omietka, ľahko spracovateľná, s obsahom FL vápna. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–2 mm
EN 998-1 LW CS I
Spotreba: cca 15 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov