FWR

FWR

omietka na renováciu krátkodobo zavlhčeného muriva

Renovačná omietka odolná proti pôsobeniu síranov. Nie je vhodná na omietanie dlhodobo zavlhčovaného a zasoleného muriva. Vhodná najmä na opravu omietkových vrstiev muriva zasiahnutého povodňami, haváriou vodovodného potrubia. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotreba: cca 12 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov