GTM

GTM

minerálna hĺbková penetrácia

Penetrácia pod minerálne omietky vrátane fasádnych omietok. Vodou riediteľný penetračný prostriedok na silikátovej báze určený na spevňovanie minerálnych podkladov. Vhodný na spevnenie nesúdržných omietkových vrstiev. Materiál určený na aplikáciu vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Bezfarebný.

Spotreba: cca 0,25 l/m² (pri riedení 2 diely GTM : 1 diel vody) závisí od nasiakavosti podkladu

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov