HSTV-p

HSTV-p

trasovo-cementová
výplňová a injektážna malta

Trasovo-cementová malta na výplň dutín muriva nízkym tlakom. Vysoko odolná proti sulfátom.

Zrnitosť: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm
Výdatnosť: cca 26–32 l/bal.
(podľa konzistencie a zrnitosti)
Pevnosť v tlaku: 20 N/mm2
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov