KIP-L

KIP-L

ľahčená vápenná omietka

Ľahčená vápenná difúzne otvorená omietka. Na použitie ako jadrová i vrchná omietka. Vhodná na udržanie zdravého vnútorného prostredia. Použitie výhradne v interiéri.

Zrnitosť: 0–1 mm
LW CS II, EN 998-1
Spotreba: cca 10 kg/m2/10 mm hr. vrstvy

Dokumenty
Karta bezpečnostných údajov