KP

KP

škrabaná omietka podobná brizolitu

Minerálna šľachtená škrabaná omietka. Vysoká paropriepustnosť. Na finálnu povrchovú úpravu fasád. Najmä na vonkajšie použitie.

Zrnitosť:
Vápenné plnivo 0–2 mm, 0–3 mm, 0–4 mm (KP KS)
Vápenné plnivo 0–2 mm, 0–3 mm, 0–4 mm s obsahom sľudy (KP KSG)
Vápenné plnivo 0–2 mm, 0–3 mm, 0–4 mm s dvojnásobným obsahom sľudy (KP KSGD)
EN 998-1, CR CS I
Minimálna hr. vrstvy 10 mm + veľkosť zrna
Farba prírodná biela, odtiene podľa vzorkovnice na vyžiadanie

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov