KSM

KSM

vápenný tenkovrstvový štuk

Vápenná štuková omietka. Difúzne otvorená. Len na vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–0,6 mm
LW CS II, EN 998-1
Spotreba: cca 2,5 kg/m2/2 mm hr. vrstvy
Farba prírodná biela

Dokumenty
Technický list