KSM

KSM

vápenný tenkovrstvový štuk

Vápenná štuková omietka. Difúzne otvorená. Len na vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–0,5 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotreba: cca 2,5 kg/m2/2 mm hr. vrstvy
Farba prírodná biela

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch