MDS

MDS

minerálna rýchlozrejúca utesňovacia stierka proti vzlínajúcej a tlakovej vode

Minerálna stierka na utesňovanie vertikálnych stavebných konštrukcií proti vzlínajúcej aj tlakovej vode do tlaku 1,5 bar.

Pevnost: min. 20 N/m2
Spotreba: 6,5 kg/m2 podľa spôsobu použitia

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov