NHL-F

NHL-F

vápenná škárovacia malta

Vápenná škárovacia malta. Spojivo výhradne prírodné hydraulické vápno NHL 5. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Varianta NHL-F/M vhodná na škárovanie koruny muriva. NHL-F/D drenážna varianta škárovacej malty.

Zrnitosť: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
Výdatnosť: cca 16 l/bal.
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov