NHL-FP

NHL-FP

vápenná štuková omietka

Vápenná štuková omietka. Spojivo výhradne prírodné hydraulické vápno NHL 5. Plnivo jemná mramorová múčka. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–0,6 mm
EN 998-1, CR CS I
Spotreba: cca 4,5 kg/m2/3 mm hr. vrstvy
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov