NHL-M

NHL-M

vápenná murovacia malta

Vápenná murovacia malta. Spojivo výhradne prírodné hydraulické vápno NHL 5. Určená predovšetkým na rekonštrukcie kamenného a tehlového muriva. Na vonkajšie a vnútorné
použitie. Varianta NHL-M/M vhodná na murovanie koruny muriva.

Zrnitosť: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
Výdatnosť: cca 14 l/bal.
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov