NHL-NS

NHL-NS

vápenný ochranný náter stien

Vápenný náter s obsahom výhradne prírodného hydraulického vápna NHL 5. Na murivo všetkého druhu. Vhodný na trvalú ochranu muriva proti poveternostným podmienkam.

Zrnitosť: 0–2,5 mm
Výdatnosť: cca 24 l/bal.
Farba bielobéžová

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov