NHL-NS

NHL-NS

vápenný ochranný náter

Vápenný náter s obsahom výhradne prírodného hydraulického vápna NHL 5. Na murivo všetkého druhu. Vhodný na trvalú ochranu muriva proti poveternostným podmienkam.

Zrnitosť: 0–1,2 mm, 0–2,5 mm
Výdatnosť: cca 24 l/bal. podľa druhu podkladu
Farba svetlobéžová

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov