NHL-P

NHL-P

vápenná omietka

Vápenná jadrová omietka. Spojivo výhradne prírodné hydraulické vápno NHL 5. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Obsahuje textilné vlákna na obmedzenie vzniku zmršťovacích trhliniek.

Zrnitosť: 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm, 0–8 mm
EN 998-1, GP CS I
Spotreba: cca 23 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
Vodoodpudivá varianta (NHL-P wa)
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov