NHLV-g

NHLV-g

vápenná výplňová malta

Výplňová a injektážna malta na výplň dutín a trhlín nízkym tlakom. Spojivo výhradne prírodné hydraulické vápno NHL 5.

Zrnitosť: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm
Výdatnosť: cca 23–24 l/bal. (podľa konzistencie a zrnitosti)
Pevnosť v tlaku: cca 2,0 N/mm2
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list